Muligheder for at erhverve dig retrolamper

retrolampe
y123.jpg

Lampen har til alle tider været et tvetydigt objekt. Den er både fremstillet som et belysningsobjekt, og kan i samme ombæring gøres til genstand for belysning. I førstnævnte tilfælde er der tale om en særlig kvalitet, som lampen besidder. At den kan lyse, er dens primære væsensbestemthed. I den anden forstand er der tale om noget ganske andet. Hvad en lampe er, kan ikke blot lade sig reducere til dens lysende egenskab.
Der kan stilles yderligere spørgsmål om lampens udseendesmæssige beskaffenhed. Herblandt dens placering i et rum. Ligeledes hvor meget den efter relevante omstændigheder en værd i kroner og øre. Der melder sig endnu et spørgsmål, når lampen selv er genstand for belysning. Hvad vil det sige at have en lampe der er ny, kontra gammel?

Retrolamper som gammel nyhed

Vi kan presse den ovennævnte metafor endnu yderligere. For når du påtænker at erhverve dig en lampe, kunne det eventuelt falde dig ind at spørge efter dens tidspræg. Om en lampe moderne eller retro, kunne være et nærliggende spørgsmål. En forståelse af det gamle kunne eventuelt indsvævres som noget, der hører en hedengangen eller svunden tid til. Det moderne som noget, der er tidssvarende, som noget, der tager sin tid på sig ved at være aktuel.
Når du dog kaster dit åsyn og dyrebare opmærksom på en retro lampe, vil du opdage noget besynderligt. Dens retrohed, er både dét, at den kan siges at være bedaget, men også at den samtidig derfor svarer til den tid, som du ønsker at bringe den ind i. Dette er uagtet om lampen faktisk er gammel eller fremstillet som ny, med et gammelt præg. En retrolampe er i alle henseende en gammel nyhed.

Retrolamper i flere varianter

Higer du efter mere konkrete eksempler på de ovenfor omtalte retrolamper, kan du læse mere her. Retrolamper designes idag efter netop dé forhold, der passer til de forskelligartede luner, der måtte ønske sig at erhverve en sådan. Der er således mange forskellige måder at lade lampen indgå i mange forskellige dekorative sammenhænge. En retrolampe er som følge heraf primært markedsført som en dekorativ tilføjelse, frem for et exceptionelt belysningsmiddel.
Der er dog ikke nødvendigvis tale om at give køb på lyskvaliteten, ved anskaffelse af en sådan lampe. En gedigen retrolampe, fremstillet mange år tilbage, eller nymodens fremstillinger af disse, er muligvis martret af et sælsomt design. Dvs. lampeskærmene begunstiger muligvis ikke et rums oplysning på fortrinlig vis.
Retrolamper har dog den fordel, at de enkelte pærer der idag fremstiles, vil kunne anvendes på disse, såvel som mange andre lamper.
Er ønsket om en belysning af høj kvalitet ikke den fremmeste prioritet, løser problemet sig selv. Her kan man lade dét lune råde, som nu end betinger et ønske om at erhverve sig en retrolampe med et særligt præg. Atter engang belyser lamperne noget ved deres særlige udseende; navnlig historier, minder og alt andet der kaster lys på sindets indre kringelkroge. Retrolamper som betegnelse favner bredt. En lykkelig omstændighed for mange.

Skriv et svar